Col·legi Garbiñe

Benvinguts/des a la pàgina web de Col·legi Garbiñe : Entrar >>

Actuament Internet ens ofereix una gran varietat d'eines per a la informació i la comunicació; amb el propòsit d'aprofitar les seves possibilitats posem en marxa l'espai virtual del Centre, exclusivament per a la seva comunitat educativa. 
La nostra pàgina web té com a contingut principal (i quasi exclusiu) una plataforma e-learning, punt de trobada de l'alumnat, el professorat i les famílies. Aquesta plataforma volem que constitueixi un camp educatiu complementari.

Bienvenidos/as a la página web de Colegio Garbiñe :  Entrar >>

Actualmente Internet nos ofrece una gran variedad de herramientas para la información y la comunicación; con el propósito de aprovechar sus posibilidades ponemos en marcha el espacio virtual del Centro, exclusivamente para su comunidad educativa. 
Nuestra página web tiene como contenido principal (y casi exclusivo) una plataforma e-learning, punto de encuentro del alumnado, el profesorado y las familias. Esta plataforma queremos que constituya un campo educativo complementario.

Welcome to the Garbiñe school website:  Enter >>

Nowadays, Internet offers a wide range of tools in order to keep us informed and to promote the communication; willing to make the most of it we want to launch our institution virtual platform exclusively for its learning community.
Our webpage main content (and almost the only one) is an e-learning platform that represents the meeting point for all: pupils, teachers and families. We want this platform to be a complementary educative field.

 
Col·legi Garbiñe, Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya
Carrer Física 12-14 | 08038 Barcelona | 93 331 80 93

Avís Legal | Política de Privacitat | Alexia